جدیدترین گزافه گویی عادل الجبیر مقابل ایران و انصارالله یمن

بهمن: وزیر مشاور در امور خارجه عربستان، ادعاهای بی اساس خود درباره انصارالله و ایران را تكرار كرد.
به گزارش بهمن به نقل از اسپوتنیك، عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان مدعی شد: ایران موشك های بالستیك به حوثی ها می دهد كه مقابل غیرنظامیان در یمن و عربستان استفاده می شود. این با مقررات بین المللی مغایر است و جامعه بین المللی آنرا درك می كند. وی در واكنش به از سرگیری جلسات آنچه پارلمان یمن نامیده می شود در شهر سیئون در حضرموت در شرق یمن هم ادعا كرد: ما از هر اقدامی كه به تقویت مشروعیت بیانجامد و یمن را از بحرانی كه در آن به سر می برد، خارج كند و به بازگشت اوضاع به آنچه پیش از كودتای حوثی های مورد حمایت ایران وجود داشت، كمك نماید، حمایت می نماییم. وی مدعی شد: نوعی اجماع درباره طرح خلیج فارس درباره یمن و نتایج گفتگوهای ملی یمن و قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت و باز اهمیت اجرایی شدن توافق استكهلم و عدم تعلل از طرف حوثی ها وجود دارد. تعلل حوثی ها عامل عدم هرگونه پیشرفت در حل مسالمت آمیز بحران یمن است و امیدواریم كه جامعه بین المللی حوثی ها را به اجرای توافق استكهلم و قطعنامه شورای امنیت وادار كند.