روح الامینی رئیس جدید خانه احزاب شد

بهمن: عبدالحسین روح الامینی بعنوان رئیس جدید خانه احزاب ایران برگزیده شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، نخستین جلسه شورای مركزی خانه احزاب در دوره جدید با دستور كار انتخاب هیئت رئیسه و رای گیری برای ریاست خانه احزاب انجام شد كه طی آن بنا بر تصمیم اعضای شورای مركزی، ریاست خانه احزاب در سال ۹۸ بر عهده فراكسیون اصولگرایان و سپس اتمام ریاست اصولگرایان، فراكسیون مستقلین و اعتدالگرایان در سال ۹۹ و اصلاح طلبان در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ریاست خانه احزاب را بر عهده خواهند داشت.
درانتها این جلسه كه با حضور ۱۹ نفر از اعضای شورای مركزی تشكیل شد، عبدالحسین روح الامینی از اعضای شورای مركزی حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی با كسب ۹ رای در مقابل ۷ رای حسن غفوری فرد و ۳ رای ممتنع بعنوان رئیس جدید خانه احزاب برگزیده شد.
قبل از این حسین كمالی ریاست خانه احزاب را به عهده داشت.