كمك ۷۰ میلیون دیناری اتحادیه علمای اسلام به سیل زدگان ایران

به گزارش بهمن اتحادیه علمای اسلام اعلام نمود كه ۷۰ میلیون دینار عراقی بعلاوه مقدار زیادی مواد غذایی به سیل زدگان ایران كمك كرده است كه نصف این كمك ها از جانب اهل سنت است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، جبار المعموری، رئیس اتحادیه علمای اسلام در استان دیالی عراق در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم اعلام نمود كه كمك های مردمی به سیل زدگان ایران در امتداد كمپین”پاسخ به خوبی ها” به خوبی در حال انجام می باشد و مردم در تمامی تشكل ها به خوبی از آن حمایت كرده اند.
وی ادامه داد: تابحال حدوداً ۷۰ میلیون دینار عراقی بعلاوه مقدار زیادی مواد غذایی جمع آوری شده و به سیل زدگان ایران ارسال شده است.
المعموری اظهار داشت كه ۵۰ درصد این كمك ها از طرف اهل سنت جمع آوری شده است.
بر طبق این گزارش، اتحادیه علمای اسلام در استان دیالی عراق كمپینی تحت عنوان” پاسخ به خوبی ها” برای كمك به سیل زدگان ایران راه اندازی كرده است.