نماینده مردم اسفراین در مجلس: چرا سدی كه باید ۶۰ میلیون مترمكعب آب ذخیره كند نمی تواند ۱۰ میلیون مترمكعب آب ذخیره كند؟

به گزارش بهمن نماینده مردم اسفراین در مجلس ادعا كرد: در سیل اخیر بیشتر از ۷۰۰ میلیارد تومان به تاسیسات خراسان شمالی و شهرستان اسفراین خسارت وارد شد و ۳ نفر جان خویش را از دست دادند، وظیفه مجلس است كه این موارد را از دولت پیگیری كند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، هادی قوامی در تذكر شفاهی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: در سیل اخیر پروژه های عمرانی تخریب شد كه ساخت آنها هنوز تكمیل نشده بود و وزرای مسؤول باید پاسخگو باشند.
وی اظهار داشت: یك پل در روستای بام اسفراین در دست راه اندازی است اما هنوز به بهره برداری نرسیده در سیل اخیر، تخریب شد و علت این تخریب باید از وزرا پرسیده شود. چرا سدی در اسفراین كه باید ۶۰ میلیون مترمكعب آب ذخیره كند نمی تواند ۱۰ میلیون مترمكعب آب را ذخیره كند؟ چرا این سد بی كیفیت ساخته شده است؟ به صورت قطع پیمانكار در این رابطه مقصر است.
نماینده مردم اسفراین در حین حال مدعی شد: به عشایر اجازه داده نشد سرپناه خویش را با مصالح مقاوم بسازند و این سرپناه در سیل اخیر تخریب شد.