پیروزی روسیه بر آمریكا و اوكراین در سازمان تجارت جهانی

بهمن: سازمان تجارت جهانی در جریان بررسی شكایت روسیه مقابل اقدامات ترامپ، مقابل قواعد تجارت آزاد جهانی و باز شكایت اوكراین مقابل سنگ اندازی مسكو در مقابل تجارت خارجی این كشور به نفع مسكو رای داد.
به گزارش بهمن به نقل از تاس، نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در جریان بررسی ادعاهای روسیه مقابل اقدامات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریكا مقابل قواعد تجارت آزاد جهانی و باز شكایت اوكراین مقابل سنگ اندازی مسكو در مقابل تجارت خارجی این كشور به نفع دولت پوتین رأی داد. در جریان نشست روز جمعه این نهاد، سازمان تجارت جهانی برای اولین بار بر حق مستثنی كردن مباحث امنیت ملی از قواعد تجارت آزاد جهانی صحه گذاشت و در عین حال اصرار كرد كه توجیه آمریكا برای افزایش تعرفه تنها زمانی قابل پذیرش است كه حالت فوق العاده در روابط بین المللی این كشور حادث شده باشد. نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی همین طور تصریح كرد، حالت فوق العاده در روابط بین الملل معمولاً به شرایط متأثر از وقوع درگیری نظامی، تنش غیرعلنی، بحران شدید و بی ثباتی ناشی از دولت در حال فروپاشی اطلاق می شود. بنا بر اعلام نظر این نهاد بین المللی، تعرفه های تجاری وضع شده از طرف ترامپ بر فلزاتی همچون آلومینیوم و فولاد با طرح این ادعا كه «امنیت اقتصادی به مثابه امنیت ملی است» ناقض قواعد تجارت آزاد جهانی است و رویكرد تجاری رئیس جمهوری بیشتر از آنكه معطوف به مباحث امنیت ملی باشد متأثر از دغدغه افزایش پشتیبانی از صنایع آمریكایی است. «ماكسیم اورشكین» وزیر اقتصاد روسیه، اعلام نمود كه نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در نشست روز جمعه همین طور ادعاهای اوكراین مقابل مسكو را باز بی اساس تشخیص داده است. اوكراین سپس كاهش شدید تجارتش با كشورهای آسیایی و منطقه قفقاز در سال ۲۰۱۶ میلادی شكایتی را مقابل روسیه در سازمان تجارت جهانی مطرح كرده بود. اوكراین مدعی بود كه مسدود كردن مسیرهای تجاری این كشور از طرف روسیه ناقض اصول تجارت آزاد جهانی است.