افزایش شمار مصدومان حملات به مسلمانان در آلمان

بهمن: آمار نشان داده است كه شمار مصدومان حاصل حملات به مساجد و مسلمانان در آلمان پارسال میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۷ میلادی با افزایش روبرو بوده است.
به گزارش بهمن به نقل از رادیو آلمان، طبق گزارش وزارت كشور آلمان در سال ۲۰۱۸ میلادی بیشتر از ۸۰۰ حمله به مساجد و مسلمانان در این كشور روی داده است. این در شرایطی است كه در نمونه آماری مشابه در سال ۲۰۱۷ میلای این حملات ۹۵۰ مورد گزارش شده است. در ادامه گزارش وزارت كشور آلمان آمده است: برغم كاهش تعداد حملات به مسلمانان و مساجد در آلمان شمار مصدومان این اتفاقات در مقایسه با سال ۲۰۱۷ میلادی افزایش داشته است. گزارش ها نشان داده است كه شمار مصدومان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳۲ تن بوده كه در سال ۲۰۱۸ به ۵۴ تن افزایش پیدا كرده است. رئیس جامعه مسلمانان آلمان از دولت این كشور خواسته تا تمهیدات بیشتری را برای افزایش سطح امنیت مسلمانان در این كشور در نظر بگیرد.