سفیران ایران در روسیه طی ۴ قرن در یك قاب

بهمن: سفارت ایران در مسكو مجموعه تصاویر سفرای ایرانی مقیم روسیه در چهار قرن گذشته را در معرض دید عموم قرار داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سفارت ایران در مسكو، مجموعه تصاویر سفرای ایرانی مقیم در روسیه را اخیرا در ساختمان قدیمی سفارت ایران در این كشور در معرض دید عموم قرار داده است.

این تصاویر به ترتیب از اولین سفیر مقیم، حسینعلی بیگ بیات – دوران شاه عباس صفوی – شروع شده و با گذر از دوره های مختلف به امروز می رسد.