حمله تخم مرغی به سناتور اسلام ستیز استرالیایی

بهمن: سناتور افراطی استرالیایی سپس ایراد سخنانی نژادپرستانه هدف حمله یك جوان خشمگین قرار گرفت.
به گزارش بهمن به نقل از رویترز، در جریان برگزاری یك نشست خبری در استرالیا، سناتور افراطی و اسلام ستیز این كشور هدف حمله یك جوان قرار گرفت. گفته شده جوان خشمگین سپس آن تخم مرغ را به سمت سناتور «فریزر آنینگ» از ایالت «گوینزلند» پرتاب كرد كه این سناتور اسلام ستیز در سخنانش ادعا نمود كه حمله تروریستی در نیوزلند به امور مهاجرتی مرتبط می باشد. این غائله سرانجام با وساطت یك نیروی امنیتی به پایان رسید. پلیس ملبورن با انتشار اطلاعیه ای ضمن تائید بازداشت موقت و سپس آزادی جوان ضارب، از انجام تحقیقات آتی در این زمینه آگاهی داد. اعلام شده است كه قبل از این باز فریزر آنینگ بارها سخنان نژادپرستانه بیان كرده و خواهان اجرای محدویت مقابل مسلمانان در استرالیا شده است.