دادستان مشهد: امیدواریم اتفاقات خوبی در دستگاه قضایی بیفتد

بهمن: دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی اظهار داشت: با انتصابی كه در قوه قضاییه صورت گرفت امیدواریم اتفاقات خوبی در دستگاه قضایی بیفتد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، غلامعلی صادقی امروز در مراسم افتتاحیه طرح گشت های مشترك نوروزی دستگاه های عضو شورای حفظ حقوق بین الملل خراسان رضوی ویژه اراضی در سالن همایش های شهرداری منطقه ۱۰، با اشاره به انتصاب رئیسی بعنوان رئیس قوه قضائیه اظهار نمود: این انتصاب و صحبت هایی كه در جلسه معارفه ایشان عنوان شد نوید دهنده خبرهای خوشی در قوه قضائیه است.

وی با اشاره به اینكه امروز هماهنگی بسیار خوبی در استان وجود دارد، عنوان كرد: بین نماینده ولی فقیه، تولیت آستان قدس، استاندار، دستگاه قضایی، نیروهای نظامی و امنیتی، مجموعه شهرداری و شهردار و دستگاه های اجرایی هماهنگی خوبی وجود دارد و این هماهنگی كه امروز برای رفع مشكلات مردم، اشتغال، فعالیت، توسعه اقتصادی در استان وجود دارد، در كمترین استانی امكان دارد وجود داشته باشد و در استان ما نبوده كه باید از این فرصت به خوبی برای حل مشكلات مردم، شهروندان، شهر، تولید، فعالیت، خدمات، حقوق عمومی و حقوق شهروندی بهره برد.

صادقی اضافه كرد: ما در دستگاه قضایی حمایت كاملی از مدیران، مجریان و خدمت گزاران به استان و مردم از مجاورین و زایرین داریم. هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند ادعا كند كه در حوزه ای حمایت دستگاه قضایی را طلب كرده و دستگاه قضایی حمایت نكرده است. ما در دستگاه قضایی حمایت حداكثری را از تمام مجموعه ها به خصوص از نیروهای نظامی و انتظامی، دستگاه اجرایی و مجموعه شهرداری و شهردار داشتیم و داریم. امروز تلاش می نماییم تا از این هماهنگی كه در استان شاهد آن هستیم، بهترین استفاده را نماییم.

دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی بیان كرد: زحمت و كوشش برای تیم حفاظت و سخنرانی برای ما عوامل ستادی است. من از همه شما سپاسگزارم كه برای حفاظت از حقوق عمومی و اموال بیت المال و شهروندان تلاش می كنید، كتك می خورید، توهین و فحش شنیده و و مصدوم می شوید.

وی افزود: یك گلایه از عوامل ستادی دارم كه باید برای مشكلات ماموران چاره ای پیدا كند. مامور نیروی انتظامی یا اعضای شورای ما نباید شاهد این اتفاقات باشند. ما به این علت شاهد این اتفاقات هستیم كه متولیان و عوامل ستادی به خوبی برنامه ریزی و عمل نكردند، در نتیجه نیروی انتظامی باید وارد صحنه شود و با شهروندی كه فامیل، هم محل و عضو این كشور و جامعه است، درگیر شود، كتك بزند و كتك بخورد. مامور كوتاهی نكرده، بلكه عوامل متولیان و ستادی كوتاهی كردند كه این باید چاره داشته باشد. مگر همیشه دعوا است؟

صادقی اشاره كرد: شما باید كار خودرا انجام دهید اما من گلایه دارم كه اگر در حوزه شهرداری، اراضی كشاورزی، چاه های غیرمجاز، منابع طبیعی و اراضی متعلق به موقوفات این درگیری ها اتفاق می افتد، به سبب كوتاهی عوامل ستادی است. ما باید محاكمه و تعقیب نماییم كه چرا این فضا را ایجاد كردند كه مامور مصدوم شود و شهروند مورد تعقیب قرار بگیرد؟ من با این كوتاهی برخورد خواهم كرد. ما پشت میز می نشینیم، كوتاهی می نماییم، برنامه نداریم و بعد شهروند، مامور و كشور خودرا گرفتار لطمه می نماییم. این بی عرضگی و ناتوانی عوامل ستادی و بعنوان یك مطالبه عمومی است.

دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی افزود: شهروندان باید به جای اینكه مقابل پلیس بایستند، اعلام كنند كه مسكن می خواهند. اگر قانون هست، قانون گذار باید مشكل آنرا حل كند و اگر مشكل اجرایی می باشد، متولیان باید مشكل را حل كنند نه با زور و زندان. شما ماموران كوتاه نیایید و نیامدید، شما لطمه دیدید، من از اعضای این تیم ها و افراد انتظامی تشكر می كنم برای اینكه شما در صف مقدم این مبارزه قرار دارید.

وی با اشاره به اینكه تقاضای من از عوامل ستادی و هر سازمان و اداره ای این است كه به اعضای ستادی و تیم ها از جهت خودرو، حق ماموریت، لباس و جهات دیگر كمك نماید، اشاره كرد: آنها به راحتی بیان می كنند كه ما اعتبار نداریم اما زمانی كه اعلام گردد فردا در تهران جلسه ای است، این رئیس، متولی و مدیر بیان نمی كند كه پول هواپیما ندارم. این موارد اسباب شرمندگی است. از یك طرف برنامه نداریم كه برای شهر، اراضی و اموال قانون را رعایت و شهروند را تكریم نماییم، از جانب دیگر باز از اعضای ستاد و تیم ها حمایت نمی نماییم برای اینكه اعتبار و پول ندارم و همواره بهانه آخر، وسط و اول سال را داریم.

صادقی اظهار داشت: هر دستگاه، اداره و مدیری وظیفه دارد در حوزه ماموریت سازمانی خود از اموال عمومی و دولتی حفاطت كند و این وظیفه قانونی او است. اگر درانتها این دوره گزارشی دست من رسید كه مدیر و مسئولی كوتاهی كرده، من تعقیبش می كنم. بعنوان دستور قضایی بیان می كنم كه هر كجا اراضی، اموال، املاك و بسترهای رودخانه، دولتی و عمومی در این ایام و در سایر ایام تصرف و تجاوز شد، نیازی نست كه به صورت جداگانه از من و همكاران دستور قضایی بگیرید، این بعنوان یك دستور و اجازه قضایی است كه باید رفع تصرف كنید و گزارش را بفرستید.

دادستان عمومی و انقلاب مركز خراسان رضوی بیان كرد: هیچگاه رفع تصرف را منتظر و متوقف بر دستورات قضایی نكنید كه نیاز قانونی باز این نیست. درگیری ها، پرونده ها و محكومیت ها در برخورد در این حوزه باید چاره ای داشته باشد كه آنرا از دستگاه قضایی و مامور صحنه نخواهید، بلكه از خودتان بخواهید.

وی درباب اراضی معدنی، عنوان كرد: دستگاه قضایی دستورات لازم برای توقف اراضی معدنی كه غیر مجاز بودند یا هستند را صادر كرده و درباب آنها كه پروانه و جواز دارند باز درخواست ما از دستگاه های متولی این است كه نسبت به آنها تجدیدنظر كنند تا تخریب در مجاورت شهرها اتفاق نیفتد.

صادقی درباب خروج پلنگ تندوره از استان، اشاره كرد: این كار دادستان نیست، كار مجموعه هایی است كه متولی این كار هستند. قرار نیست كه ما به جای همه مدیران بنشینیم و وظیفه آنها را انجام دهیم. هر كس باید وظیفه خودرا درست انجام دهد و هرجا كوتاهی كردند باید ورود نماییم و تذكر دهیم.