با اشاره به اظهار نظر كمیسیون اصل ۹۰ مجلس وكیل مدافع بابك زنجانی: قشم ایر چگونه به یك شركت زیان ده تبدیل گشته است؟

بهمن: وكیل مدافع بابك زنجانی اظهار داشت: برمبنای اعلام نظر كمیسیون اصل ۹۰ بی درایتی سبب شده شركتی كه چندین سال پیش در زمان مدیریت موكلم یكی از برندهای معتبر هواپیمایی كشوری بود، امروز با ضرر ۱۱۰ میلیارد تومانی و تخلفات گسترده دیگری كه در آن صورت گرفته، مواجه باشد.
رسول كوهپایه زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سخنان سخنگوی كمیسیون اصل نود مجلس درباب شركت هواپیمایی قشم ایر اظهار داشت: این شركت هواپیمایی متعلق به موكلم بود كه ۵ سال پیش جهت رد مال، طی وكالت نامه ای همه اموالش همچون شركت هواپیمایی قشم ایر را به شركت ملی نفت منتقل كرد.
وی ادامه داد: ۵ سال پیش قشم ایر یكی از شركت های هواپیمایی معتبر و درجه یك بود و در طبقه بندی شركت های هواپیمایی نمره خوب و قابل قبولی گرفته بود ولی امروز سخنگوی كمیسیون اصل نود اعلام نموده كه این شركت ضرر ۱۱۰ میلیارد تومانی را ظرف ۱۰ ماه گذشته متحمل شده است و یكی دیگر از تخلفاتش این است كه به افراد بازنشسته واگذار شده است.
كوهپایه زاده اشاره كرد: برمبنای اعلام نظر كمیسیون اصل ۹۰ بی درایتی سبب شده شركتی كه چندین سال پیش در زمان مدیریت موكلم یكی از برندهای معتبر هواپیمایی كشوری بود، امروز با ضرر ۱۱۰ میلیارد تومانی و تخلفات گسترده دیگری كه در آن صورت گرفته، مواجه باشد.

وی با طرح این سوال كه شركت معتبر قشم ایر چگونه به یك شركت ۱۱۰ میلیارد تومانی زیان ده تبدیل گشته است؟ تصریح كرد: موكلم در بدو بازداشت یعنی ۵ سال پیش جهت استرداد وجه و با حسن نیت پیش از اینكه رای قطعی صادر شود، طی وكالت نامه رسمی همه اموالش را به شركت ملی نفت منتقل كرد و الان كه كمیسیون اصل ۹۰ نسبت به این شركت ورود و بروز تخلفات را احراز كرده، ما در تدارك این است هستیم كه گزارش كاملی از همه اموال واگذاری موكلم در همه جا همچون كارخانه ها، هتل ها و املاك منقول و غیرمنقول تقدیم كمیسیون اصل ۹۰ نماییم و از كمیسیون اصل ۹۰ می خواهیم كه نسبت به واگذاری تمام اموال بابك زنجانی ورود كرده و آنرا بررسی كند كه آیا این واگذاری ها در قالب قوانین بوده است یا خیر؟
كوهپایه زاده اشاره كرد: كمیسیون اصل نود مجلس باید كار تحقیق و تفحص اش را درباب واگذاری اموال بابك زنجانی به شركت ملی نفت آغاز كند و ما باز درصدد تكمیل همه اسناد و مدارك هستیم و آنرا به كمیسیون اصل ۹۰ می دهیم تا اگر تخلفی صورت گرفته بررسی شود.