نیكلاس مادورو: آمریكا بدنبال به راه انداختن جنگ نفتی در ونزوئلاست

به گزارش بهمن نیكلاس مادورو از قصد آمریكا و برخی كشورهای غربی برای غارت منابع ونزوئلا اطلاع داد.
به گزارش بهمن به نقل از مهر، نیكلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در حساب كاربری خود در توئیتر خود اعلام نمود: واشنگتن و مخالفان تحت حمایت آمریكا به دنبال به دست گرفتن كنترل منابع طبیعی ونزوئلا هستند. رئیس جمهور ونزوئلا همینطور در این پیام اعلام نمود: مخالفان ونزوئلایی و دولت آمریكا نمی خواهند به كشور كمك كنند، بلكه آنها بدنبال به راه انداختن جنگ نفتی هستند، هرچند شكست خواهند خورد. درحالیكه واشنگتن و متحدانش در كوشش برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتر به ونزوئلا با هدف سرنگونی دولت مادورو هستند، مقامات ونزوئلا بخصوص شخص مادورو از مقاومت در مقابل فشارها و حل مشكلات از راه مذاكره سخن گفته است.