شورای اروپا: فرانسه استفاده از گلوله های پلاستیكی ۴۰ میلیمتری را متوقف نماید

بهمن: شورای اروپا با صدور اطلاعیه ای از فرانسه خواست تا استفاده از گلوله های پلاستیكی ۴۰ میلیمتری را متوقف نماید.

به گزارش بهمن به نقل از یورونیوز، شورای اروپا در اطلاعیه ای اعلام نمود: فرانسه استفاده از گلوله های پلاستیكی ۴۰ میلیمتری را متوقف نماید.
شورای اروپا دربیانیه خود از فرانسه خواسته است تا كاربرد تفنگ های دارای قابلیت پرتاب گلوله های پلاستیكی ۴۰ میلیمتری در این كشور را متوقف نماید.
به گزارش یورونیوز، فرانسه تنها كشور اروپایی است كه از این سلاح «خطرناك» برای مقابله با ناآرامی های شهری استفاده می نماید.
گفتنی است، در جریان تظاهرات ماه های اخیر جلیقه زردها، دستكم ۱۰ نفر یك چشم خودرا بر اثر شلیك این نوع گلوله از دست داده اند.