معاون وزیر خارجه روسیه خبر داد: گسترش فعالیتهای داعش در لیبی و تقویت روابط با القاعده

بهمن: معاون وزیر خارجه روسیه از گسترش فعالیتهای عناصر داعش در لیبی و روابط آنها با عناصر القاعده در این كشور آگاهی داد.

به گزارش بهمن به نقل از المنار، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه در یك كنفرانس بین المللی در مسكو اشاره كرد: تروریستهای داعش در لیبی خودرا تقویت كرده و روابطشان را با القاعده گسترش می دهند.
وی در ادامه اضافه كرد: این تروریستها از نبود دولت در لیبی و اوضاع داخلی این كشور سوء بهره برده و روابط خودرا با عناصر القاعده كه در نزدیكی مناطق نفتی این كشور خصوصاً در طول ساحل دریای مدیترانه و شهر درنه مستقر هستند تقویت كرده اند.
بوگدانوف اشاره كرد: عناصر داعشی نیروهای خود و تجهیزات فنی و مالی خودرا از مناطق درگیر در سوریه و عراق به دیگر كشورها در خاورمیانه منتقل می كنند. عناصر داعشی باقی مانده به صورت مخفیانه به دنبال شعله ور كردن درگیری میان اهل تسنن و تشیع هستند. بر همین مبنا تقویت هماهنگی ها میان اتاق عملیات عراق، ایران، روسیه و سوریه بسیار مهم می باشد.