وزارت اطلاعات خبر داد ضربه به باند فساد ارزی در مازندران

به گزارش بهمن مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات از ضربه به باند فساد ارزی در مازندران اطلاع داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، متن این اطلاعیه به این شرح است: سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره كل اطلاعات مازندران، ۵ نفر از عوامل اصلی باند فساد ارزی را دستگیر و تحویل مرجع قضائی گردیدند. اختلال در نظام اقتصادی كشور، خرید و فروش غیرقانونی ارز، تحصیل مال نامشروع و جعل و عرضه اسناد مجعول همچون اتهامات دستگیر شدگان است.
تأسیس شركت های كاغذی و صوری و تطمیع مسئولین برخی شعب بانك ها همچون شگردهای این شبكه سازمان یافته برای دریافت ارز دولتی به بهانه واردات كالا بوده كه با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی تا كنون كالایی به كشور وارد نشده و ارز حاصله در بازارهای آزاد از راه چند صرافی به فروش رسیده است.
میزان حوالجات ارزی دریافت شده این باند فساد ۷۲ میلیون دلار بوده كه از برخی بانك ها در استان های مازندران، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان، بندرعباس، تبریز و قزوین بدون وثیقه و تضمین دریافت شده است.
سربازان گمنام امام زمان (عج) در این پرونده مبلغ ۲۱ میلیارد ریال از منابع مالی موجود این باند را توقیف و از پرداخت ۳۸ فقره حواله ارزی به مبلغ ۲۰ میلیون یورو جلوگیری كردند.
مركز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات