نماینده مجلس اسلوونی بخاطر یك ساندویچ استعفا داد

بهمن: یك نماینده مجلس اسلوونی سپس سرقت یك ساندویچ از مغازه ای در لیوبلیانا پایتخت این كشور، از سمت خود كناره گیری كرد.
به گزارش بهمن به نقل از بی بی سی، «داریج كراجیچ» به رسانه های محلی گفته است كاركنان این فروشگاه به او برای خرید ساندویچ بی اعتنایی كردند و برای همین تصمیم گرفت با برداشتن ساندویچ و خارج كردن آن از فروشگاه، امنیت آنرا به امتحان بگذارد. كسی متوجه این سرقت نشد اما كراجیچ كه عضو حزب حاكم است می گوید ساعاتی بعد به فروشگاه برگشت تا پول این ساندویچ را بدهد. او از این كار خود عذرخواهی كرده است. كراجیچ به تلویزیون خصوصی پاپ گفته است من سه دقیقه پای پیشخوان فروشگاه ایستادم. سه كارمند این مغازه در این حین سرگرم صحبت كردند بودند و متوجه او نشدند. او گفته است كه سپس برداشتن ساندویچ و خروج از مغازه، كسی دنبالم ندوید و داد نزد. این كار نماینده مجلس اسلوونی زمانی علنی شد كه او این مساله را در نشستی در مجلس بیان نمود. ابتدا سایر نماینده ها به این كار او خندیدند اما یك روز بعد رئیس گروه پارلمانی حزب حاكم، این كار نماینده را محكوم نمود و آنرا غیر قابل قبول خواند. كراجیچ ساعاتی بعد با پذیرش مسئولیت این كار از سمت خود كناره گیری كرد. او شهریور سال پیش وارد مجلس شده بود.