سراج خبر داد ارسال ۱۰ هزار گزارش توسط سازمان بازرسی كل كشور به مراجع ذیصلاح

بهمن: رئیس سازمان بازرسی كل كشور از ارسال ۱۰ هزار و ۵۱ گزارش توسط این سازمان به مراجع ذی صلاح پارسال آگاهی داد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، ناصر سراج در حاشیه تكریم و معارفه بازرس كل استان مركزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینكه سازمان بازرسی وظیفه نظارت بر جریان امور كشور و اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد، اضافه كرد: پارسال ۱۰ هزار و ۵۱ گزارش توسط سازمان تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال شد كه تماماً كیفری نبود بلكه شامل گزارشات تخلفات اداری باز می شد كه به هیأت بدوی و هیأت مستقر در نهاد ریاست جمهوری نمایش شد.
وی با تاكید بر اینكه سازمان بازرسی كل كشور در قوه مجریه از سطح تا ذیل حضور دارند و بازرسان در كلیه وزارتخانه ها و سازمان مستقر هستند، اظهار داشت: سازمان در قوه مقننه به جز كار خاص نمایندگان در امور اداری و مالی و در قوه قضائیه باز در امور اداری نظارت دارد و بازرسان در تمامی نقاط كشور مستقر هستند.
سراج با اشاره به تدوین برنامه سال آینده كشور درانتها هر سال، اضافه كرد: برنامه سازمان در سال آینده كشور درانتها هر سال با عنایت به یافته های بازرسان سازمان تنظیم می شود و از روز اول سال بازرسان برمبنای برنامه تدوین شده امور محوله را انجام می دهند.
وی با اشاره به انواع بازرسی های سازمان اشاره كرد: علاوه بر بازرسی مستمر، بازرسی فوق العاده با دستور مقامات عالی كشور همچون مقام معظم رهبری انجام می گیرد، همین طور بازرسی موردی باز طبق گزارش مردم پیگیری می شود بطوریكه پارسال ۵۰ هزار ارتباط تلفنی، مجازی و ایمیل دریافت شده كه تك به تك بررسی می شود و ظرف یك ماه باید بررسی و اعلام پاسخ به شاكی صورت گیرد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور افزود: امكان دارد كه برمبنای گزارشات بازرسی، پرونده كیفری یا پرونده تخلف شكل گیرد، یا در ارتباط با بخش نامه ها، آئین نامه ها یا مصوبات دولت گزارشی تهیه شود كه به دیوان عدالت اداری می رود و گزارش هایی كه در ارتباط با بودجه كشور هستند به دیوان محاسبات ارسال می شوند، حتی در حوزه آلودگی هوای تهران باز چندین گزارش تهیه شد و كوتاهی برخی سازمان ها باز در گزارشات ذكر شد.