با برگزاری تظاهرات؛ ساكنان الرقه و دیرالزور خواهان خروج آمریكا از سوریه شدند

به گزارش بهمن ساكنان استان های الرقه و دیرالزور با برگزاری تظاهرات های اعتراضی، خواهان خروج نیروهای آمریكایی و فرانسوی از سوریه شدند.
به گزارش بهمن به نقل از خبرگزاری سانا، ساكنان دو استان دیرالزور و الرقه در سوریه دست به برگزاری تظاهرات گسترده زدند. بر طبق این گزارش، این تظاهرات های اعتراضی ضد حضور غیرقانونی نیروهای نظامی آمریكا و فرانسه در خاك سوریه برگزار شدند. شركت كنندگان در این تظاهرات خواهان خروج هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریكا و فرانسه از خاك سوریه شدند. تظاهرات كنندگان همینطور با بیان حمایت كامل خود از دولت و ارتش سوریه، بر ضرورت تداوم مقاومت در مقابل آمریكایی ها و متحدان آنها تاكید كردند.