مدیر اتاق بازرگانی آلمان-ایران: ایتالیا باز به سازوكار مالی اروپا- ایران می پیوندد

بهمن: مدیر اتاق بازرگانی آلمان-ایران ضمن اطمینان بخشیدن در قبال سازو كار مالی اروپا و ایران اصرار كرد كه تهدید آمریكا به برهم زدن این سازو كار اغراق آمیز است.

به گزارش بهمن به نقل از مهر، «میشائیل تكووس» مدیر عامل اتاق بازگانی آلمان- ایران در گفتگو با مجله ویرتشافتس ووخه درباره احتمال بروز خطر برای بانك های اروپایی مشاركت كننده با ساز و كار مالی اروپا-ایران گفت: شمار زیادی از بانك های اروپایی بگونه ای در ساز و كار مالی اروپا و ایران دخیل هستند كه آمریكا نمی تواند در كلیت ماجرا دخالتی داشته باشد.
وی در ادامه اضافه كرد: آمریكا تنها در صورتی می توانست در این ساز و كار مالی مداخله كند كه تنها یك بانك در آن مشاركت داشت، در نتیجه تهدیدهای آمریكا برای برهم زدن ساز و كار مالی اغراق آمیز است.
مدیر اتاق بازرگانی آلمان-ایران درباب مشاركت احتمالی كشورهای دیگر اروپایی در ساز و كار مالی اروپا- ایران اظهار داشت: زمینه برای همكاری و مشاركت كشورهای اروپایی در كنار سه كشور آلمان، فرانسه و انگلیس در ساز و كار مالی اروپا فراهم و مهیا است.
تكووس همین طور تاكید كرد: پیش بینی من این است كه ایتالیا باز بزودی به جمع مشاركت كنندگان اروپایی خواهد پیوست. سیاستمداران آلمانی باز در بعضی اظهار نظرهای خود به این نكته اشاره كرده اند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *