مدیر اتاق بازرگانی آلمان-ایران: ایتالیا باز به سازوكار مالی اروپا- ایران می پیوندد

بهمن: مدیر اتاق بازرگانی آلمان-ایران ضمن اطمینان بخشیدن در قبال سازو كار مالی اروپا و ایران اصرار كرد كه تهدید آمریكا به برهم زدن این سازو كار اغراق آمیز است.

به گزارش بهمن به نقل از مهر، «میشائیل تكووس» مدیر عامل اتاق بازگانی آلمان- ایران در گفتگو با مجله ویرتشافتس ووخه درباره احتمال بروز خطر برای بانك های اروپایی مشاركت كننده با ساز و كار مالی اروپا-ایران گفت: شمار زیادی از بانك های اروپایی بگونه ای در ساز و كار مالی اروپا و ایران دخیل هستند كه آمریكا نمی تواند در كلیت ماجرا دخالتی داشته باشد.
وی در ادامه اضافه كرد: آمریكا تنها در صورتی می توانست در این ساز و كار مالی مداخله كند كه تنها یك بانك در آن مشاركت داشت، در نتیجه تهدیدهای آمریكا برای برهم زدن ساز و كار مالی اغراق آمیز است.
مدیر اتاق بازرگانی آلمان-ایران درباب مشاركت احتمالی كشورهای دیگر اروپایی در ساز و كار مالی اروپا- ایران اظهار داشت: زمینه برای همكاری و مشاركت كشورهای اروپایی در كنار سه كشور آلمان، فرانسه و انگلیس در ساز و كار مالی اروپا فراهم و مهیا است.
تكووس همین طور تاكید كرد: پیش بینی من این است كه ایتالیا باز بزودی به جمع مشاركت كنندگان اروپایی خواهد پیوست. سیاستمداران آلمانی باز در بعضی اظهار نظرهای خود به این نكته اشاره كرده اند.