الوفاق در واكنش به حكم دادگاه آل خلیفه علیه شیخ علی سلمان: آل خلیفه مدت زیادی دوام نمی آورد، حكم سیاسی و انتقام جویانه است

بهمن: جمعیت الوفاق بحرین به حكم دادگاه آل خلیفه مقابل شیخ علی سلمان واكنش نشان داد و آن را سیاسی و انتقام جویانه توصیف كرد.
به گزارش بهمن به نقل از المیادین، جمعیت الوفاق بحرین به حكم دادگاه آل خلیفه مقابل شیخ علی سلمان دبیر كل این جمعیت واكنش نشان داد. الوفاق بیان كرد: حكم مقامات مقابل شیخ علی سلمان به دلیلهای سیاسی و انتقام جویانه است. بكارگیری دستگاه قضایی و محاكمات جز نما و ویترین نظام استبدادی و خونریز بحرین نیست. رژیم بحرین برای خودش حكم كرده است كه بدون مشروعیت به مدت ۲۵ سال باقی خواهد ماند. سیطره رژیم بحرین بر ثروت و تصمیمات بحرین با زور و سركوب مدت زیادی به درازا نخواهد انجامید. رژیم های استبدادی كه در منطقه سقوط كردند قدرتمندتر و عاقل تر از رژیم كنونی بحرین بودند. شایان ذكر است دیوان عالی كشور بحرین امروز (دوشنبه) حكم حبس ابد شیخ علی سلمان دبیر كل جمعیت الوفاق و حسن سلطان و علی الأسود، دو عضو جمعیت الوفاق این كشور را تأیید كرد.