نگرانی از برگزیت ملكه انگلیس را به واكنش واداشت

بهمن: ملكه ۹۲ ساله انگلیس با انتشار پیامی به طور غیرمستقیم خواهان حل چالش برگزیت در این كشور شده است.

به گزارش بهمن به نقل از رویترز، در حالیكه ملكه انگلیس به ندرت و در موارد بسیار نادری در مسائل سیاسی این كشور اظهار نظر می كند با انتشار پیامی، سیاست مداران را به اتحاد و اتكای آنها به دید كلان دعوت كرده است.
ملكه انگلیس همین طور در سخنرانی خود گفت هر نسلی با «چالش ها و فرصت های تازه» مواجه می باشد.
از سوی دیگر «فیلیپ هاموند» وزیر دارایی انگلیس با استقبال از پیام ملكه این كشور در مورد برگزیت، آگهی داد اگر این كشور بدون توافق از اتحادیه بریتانیا بیرون رود استعفا خواهد داد.
هاموند روز جمعه اذعان كرد برگزیت بدون توافق آسیبی جدی به اقتصاد بریتانیا وارد خواهدنمود.
بسیاری از كارشناسان گفته اند كه برگزیت بزرگ ترین بحران ملی بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم است.
از طرف دیگر سخنگوی دولت «ترزا می» باز روز جمعه در جمع خبرنگاران از دعوت ملكه الیزابت دوم به حفظ احترام متقابل در منازعات بر سر برگزیت، استقبال كرد.
در حال حاضر مذاكرات بر سر توافق برگزیت در لندن به بن بست برخورد كرده و در حالیكه كمتر از سه ماه تا اختتام خروج رسمی انگلیس از اتحادیه اروپا زمان باقی است، اما پارلمان و دولت انگلیس در مورد چگونگی اجاری برگزیت دارای اختلاف نظر عمیق می باشند.
هفته گذشته باز پیشنهاد مورد نظر نخست وزیر انگلیس برای اجرای برگزیت با مخالف حداكثری در پارلمان روبرو شد و برخی نمایندگان حامی برگزیت خواهان خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافقی شده اند.