رئیس كنفرانس امنیتی مونیخ: فعالیت‎های جاسوسی ایران به برجام لطمه می‎زند!

بهمن: رئیس كنفرانس امنیتی مونیخ با نسبت دادن افترا جاسوسی به ایران، درباره تاثیر آن بر روند حفظ برجام اخطار داد.

به گزارش بهمن به نقل از رویترز، «ولفگانگ ایشینگر» دیپلمات آلمانی و رئیس كنفرانس امنیتی مونیخ با تكرار ادعای جاسوسی ایران از ارتش این كشور، مدعی شد: تداوم چنین اقداماتی به تلاش های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام لطمه می زند.
با این حال، ایشینگر به اتحادیه اروپا هم درباره هرگونه همراهی با واشنگتن در خصوص خروج از برجام، اخطار داد.
وی اظهار داشت: اینكه گمان نماییم حتی در صورت وجود توافقی رسمی، ایران و دیگر كشورها فعالیت های جاسوسی خویش را مهار خواهند كرد؛ یك توهم است.
با این حال وی مدعی شد: اما ایران باید آنقدر هوشمند باشد كه بداند چنین اقداماتی به منزله زمین زدن خودش است چراكه به این ترتیب، خوش بینی سیاسی كه پیرامون حفظ برجام وجود دارد؛ آسیب خواهد دید.
گفتنی است «اشپیگل» روز دوشنبه در گزارشی ادعا نمود كه یكی از مترجمان ارتش آلمان كه اصالتی افغانستانی دارد به افترا جاسوسی برای ایران بازداشت شده است.
اشپیگل همینطور مدعی شد: جاسوس وزارت اطلاعات ایران در ارتش آلمان كە سال ها اطلاعات حساس این نهاد نظامی را بە جمهوری اسلامی می داد، توسط ادارە جنایی آلمان دستگیر شده است.
در همین رابطه دادستانی كل آلمان اعلام نمود: «عبدالحمید» ۵۰ سالە كە اصلیت افغانستانی دارد و بعنوان مترجم و مشاور ارتش آلمان در امور افغانستان همكاری می كردە حالا بە جاسوسی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران متهم شدە است.
این فرد به اطلاعاتی حساس درباره مأموریت آلمان در افغانستان و احتمالاً درباره حوزه های دیگری كه برای نهادهای امنیتی آلمان ارزش اطلاعاتی دارد، دسترسی داشته است.