چین به شركت‎های دولتی درباره سفر به آمریكا اخطار داد

بهمن: دولت پكن به كاركنان شركت‎های دولتی اخطار داد تا جایی كه امكان دارد از سفر تجاری به آمریكا و كشورهای هم پیمان آن بپرهیزند.

به گزارش بهمن به نقل از بلومبرگ، چین به مسئولین برخی شركت های دولتی سفارش كرد از انجام سفرهای تجاری به آمریكا و هم پیمانانش پرهیز كنند و چنانچه مجبور به انجام چنین سفرهایی شدند، تدابیر شدیدی را در حفاظت از كامپیوتر ها و دیگر ابزارهای الكترونیكی خود اتخاذ كنند.
در همین راستا، كمیسیون نظارت بر دارایی های دولت كه بر حدود ۱۰۰ شركت چینی نظارت دارد، خواهان آن شد تا كاركنان در صورت اجبار برای سفر به آمریكا، انگلیس، استرالیا، نیوزیلند و كانادا فقط از لپ تاپ های ویژه شركت استفاده كنند.
گفتنی است به دنبال بازاداشت یكی از مدیران ارشد شركت هوآوی از جانب كانادا و تصمیم برای استرداد وی به آمریكا، رابطه پكن- اتاوا دستخوش تنش شده است.
این در شرایطی است كه چین روز گذشته از حكم اعدام یك تبعه كانادایی به جرم قاچاق سازمان یافته خبر داد- امری كه تنش میان ۲ كشور را بیشتر از پیش تشدید می كند.