ناآرامی ادامه دار شانزه لیزه؛ حمله پلیس فرانسه به مردم با گاز اشك آور

به گزارش بهمن در نهمین هفته از تظاهرات ضد سرمایه داری مردم فرانسه، پلیس این كشور درگیری شدیدی با تظاهركنندگان داشت و با گاز اشك آور به سمت آنان حمله ور شد.
دریافت ۴ MB