لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شكایت می كند

به گزارش بهمن بیروت اعلام نمود كه رژیم صهیونیستی به ساخت دیوار در مرزهای جنوبی لبنان ادامه می دهد و نماینده این كشور در سازمان ملل از این رژیم به شورای امنیت شكایت خواهد نمود.

به گزارش بهمن به نقل از مهر، طبق اعلام منابع لبنانی نظامیان صهیونیستی مشغول ساخت دیوار در مرزهای جنوبی لبنان هستند و این اقدام برغم اعتراض بیروت به این اقدام همچنان ادامه دارد.
طبق اعلام منابع مذكور، به دنبال این اقدام رژیم صهیونیستی نیروهای ارتش لبنان و سازمان ملل «یونیفل» در سمت خاك لبنان به حالت آماده باش درآمده اند.
از سوی دیگر سخنگوی نیروهای سازمان ملل اعلام نمود كه به منظور ممانعت از تولید سوء تفاهم و تولید چاره مشترك با طرف ها در ارتباط می باشد.
پیشتر وزارت خارجه لبنان در اطلاعیه ای اعلام نمود: تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به خاك لبنان با استفاده از ساخت دیوار حائل و تولید تأسیسات در داخل خاك لبنان صورت می گیرد.
بر همین اساس جبران باسیل وزیر خارجه لبنان به نماینده دائم این كشور در سازمان ملل دستور داد تا از تعرض جدید رژیم صهیونیستی به خاك این كشور به شورای امنیت شكایت كند.