رییس منطقه آزاد چابهار: چابهار نقش ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی منطقه بازی می كند

بهمن: رییس منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: تغییر در آرایش اقتصادی منطقه و فعالیت های صنعتی چابهار فصل جدیدی در نقش منطقه ای و بین المللی گشوده است.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به دهلی، عبدالرحیم كردی طی سخنانی در نشست فروم اقتصادی ایران و هند اظهار داشت: چابهار بعنوان یك بازیگر جدید منطقه ای در خاورمیانه نقش ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی منطقه بازی می كند.
وی اضافه كرد: توافقنامه چابهار بین سه كشور ایران، افغانستان و هند نقطه عطفی در توسعه روابط فی درخلال سه كشور می باشد كه تاثیرات ویژه ای در روابط كشورهای منطقه خواهد داشت.
رییس منطقه آزاد چابهار همین طور اظهار داشت: بتازگی حضور اپراتورهای بندری هند در بندر شهید بهشتی چابهار كه جا دارد تشكر نمایم موجب افزایش اهمیت چابهار شده است.
كردی افزود: تغییر در آرایش اقتصادی منطقه و توجیه پذیری فعالیت های صنعتی و لجستیكی در چابهار همزمان با تكمیل زیر ساخت های اساسی توسط دولت دكتر روحانی، فصلی جدید را در نقش منطقه ای و بین المللی چابهار گشوده است.
وی افزود: طی دو پارسال ما شاهد رشد چشمگیر در خواست های سرمایه گذاری در چابهار بوده ایم. درواقع تعداد قراردادهای سرمایه گذاری نهایی شده در دو پارسال بیشتر از كل قراردادهای سرمایه گذاری منعقد شده در ده پارسال است.
رییس منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: ما تمام اهتمام خودمان را جهت تامین زیر ساخت های لازم در امتداد پذیرش و جذب سرمایه گذاری بیشتر به كار گرفته ایم.
در زمینه حمل و نقل و لجستیك، بندر چابهار با ظرفیت ۸/۵ میلیون تن در سال در فاز اول در حال فعالیت می باشد. علاوه بر این پروژه راه آهن چابهار – زاهدان با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و انتظار می رود سپس سه سال این پروژه عملیاتی شود.
كردی اظهار نمود: درباب صنعت، بخصوص صنایع گاز محور كاملا واضح است كه مجتمع پتروشیمی، فرصتی ممتاز است. در زمینه سایر صنایع انرژی در بخش معادن و فولاد چابهار دارای مزیت ویژه رقابتی است.
وی همین طور بیان كرد: هم اكنون، دو پروژه پتروشیمی و یك كارخانه فولاد در حال راه اندازی است كه این دو پروژه با پیشرفت ۳۰ درصدی انتظار می رود طی دو سال عملیاتی شود.
كردی در ادامه اظهار داشت: صنایع پایین دستی پتروشیمی و فولاد با هدف قراردادن بازارهای منطقه ای، فرصت های سرمایه گذاری فراوانی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نموده است.
وی اظهار داشت: در زمینه صنایع فرآوری مواد غذایی، امكانات و زیر ساخت های قابل توجهی در چابهار فراهم گشته است. با نگاهی به پتانسیل و توانایی های عظیم هند و همین طور بازارهایی كه از راه چابهار قابل دسترسی هستند، فرصت مناسب و خوبی در صنعت غذایی وجود دارد.
رییس منطقه آزاد چابهار اظهار نمود: پیشنهاد احداث شعبه بانك هندی در چابهار نمایش شده و مورد استقبال واقع شد.
كردی ابراز كرد: هم اكنون بیشتر از سه هزار شركت در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است كه از آن ۴۰۰ شركت از ۱۵ كشور مختلف می باشند.
وی درانتها بیان كرد: مأموریت اصلی ما در منطقه در زمینه حمل و نقل و ترانزیت این است كه فاصله بین بازارها را كاهش دهیم. یعنی اینكه هزینه و زمان حمل و نقل را كاهش دهیم. همین طور صنایعی را توسعه دهیم كه بازارهای جهانی را هدف قرارداده و مبتنی بر مزیت های رقابتی باشند.