صفاری نطنزی: اظهارات پمپئو درباره بهتر شدن وضعیت زندگی مردم با تحریم ها از اساس دروغ است

بهمن: رییس كمیته امور خارجی كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حرف های اخیر وزیر امور خارجه آمریكا در خصوص بهتر شدن زندگی مردم ایران با تحریم ها را مسخره و از اساس دروغ دانست و اظهار داشت: هیچ گاه تحریم ها وضع هیچ كشور و ملتی را خوب نمی نماید.
مرتضی صفاری نطنزی در گفت وگو با ایسنا در واكنش به صحبت های اخیر وزیر امور خارجه آمریكا در خصوص این كه می خواهیم با تحریم ها زندگی مردم را بهتر نماییم، اظهار نمود: تحریم ها هیچ گاه وضع كشور و ملتی را خوب نكرده است، بنابراین این حرف از اساس دروغ و مسخره است.

وی افزود: تصمیم آمریكایی ها افزایش فشار به جمهوری اسلامی ایران است كه در همین راستا سفرهای منطقه ای شان را آغاز كردند، چون می خواهند حلقه تحریم ها را تنگ تر كنند كه موفق نخواهند شد.

این عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی در عین حال با بیان این كه با تحریم ها وضعیت سخت می شود، افزود: البته جمهوری اسلامی ایران قابل تحریم نیست چون با ۱۵ كشور همسایه است و می تواند تحریم ها را دور زند كما این كه شاید كار سختی باشد.

صفاری نطنزی در انتها اظهار نمود: این كه آمریكا فكر كند با این صحبت ها می خواهد پیامی به ایرانیان مخالف نظام جمهوری اسلامی بدهد سخت در اشتباه است، چون از اساس مخالفان نظام وزنی ندارند و این را خوب می دانند تمركز آنها بیشتر بر فشار به مردم ایران است.