، دستور هفتگی مجلس، بررسی استانی شدن انتخابات مجلس و سوال از بطحایی و صالحی دستور كار هفته آینده

بهمن: نمایندگان مجلس در جلسات هفته آینده خود سوال از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و همین طور طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس درباره استانی شدن را در دستور كار دارند.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، دستور كار جلسات علنی مجلس در ایام یكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده به شرح زیر است:

-سؤالات حسین مقصودی نماینده سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن (یك فقره) و حسن كامران نماینده اصفهان (یك فقره) از وزیر آموزش و پرورش

– سؤالات شهاب نادری نماینده پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی (یك فقره) و سمیه محمودی نماینده شهرضا و دهاقان و تعداد دیگری از نمایندگان (یك فقره) از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

-بررسی طرح اصلاح قانون حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای كشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم

– بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو

– بررسی طرح اصلاح بند (ح) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ كل كشور

– بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

– بررسی لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

– بررسی طرح اصلاح ماده (۳) و الحاق یك ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی

– بررسی طرح اصلاح ماده (۶۰) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

– بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

– بررسی طرح دهیاری ها

– بررسی طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور

-بررسی طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم

– بررسی طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم

– بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه كشور

– بررسی لایحه اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم

– بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان

-بررسی طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

-بررسی لایحه تشكیل وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و كار و تعاون

– بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

– بررسی طرح استفساریه جزء (۶) بند «ث» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

– بررسی طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در كشور

– بررسی طرح الحاق یك تبصره به ماده (۹۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

– بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها

– بررسی طرح پشتیبانی از محیط بانان و جنگل بانان

– بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

– بررسی الحاق یك تبصره به ماده (۱۸۶) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

– بررسی طرح اصلاح بند (ل)ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

– گزارش كمیسیون كشاورزی در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان امور عشایر ایران

-گزارش كمیسیون كشاورزی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد وزارت جهاد كشاورزی درباب چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات كشاورزی و واردات محصولات كشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار

-گزارش نهایی كمیسیون كشاورزی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی عملكرد شركت كشت و صنعت كارون و طرح توسعه نیشكر و صنایع جانبی آن

– گزارش كمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مورد تلاش ها، لطمه ها و مشكلات در استفاده از ابزارهای نظارتی

– گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه قیمت گذاری و واگذاری شركت كشت و صنعت و دامپروری مغان

– گزارش كمیسیون آموزش در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عدم شفافیت در امور مالی و اداری، بی توجهی به بیت المال و وجود مسائل جاری در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

– گزارش كمیسیون كشاورزی در مورد عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی

– گزارش كمیسیون اقتصادی در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملكرد سازمان خصوصی سازی