حجت الاسلام حاج علی اكبری خطیب نماز جمعه این هفته تهران

به گزارش بهمن حجت الاسلام حاج علی اكبری خطیب نماز جمعه این هفته تهران است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، قبل از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران حسن بنیانیان رییس كمیسیون فرهنگی شورایعالی انقلاب فرهنگی در مبحث “سیاست فرهنگی و فرهنگ سیاست زده ” سخنرانی می كرد.
نماز جمعه این هفته تهران در مصلی تهران اقامه می گردد.