میرزاده خبر داد گزارش بازدید از محل حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان در كمیسیون آموزش بررسی می گردد

به گزارش بهمن سخنگوی كمیسیون آموزش مجلس از بررسی گزارش هیات اعزامی كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به محل حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در جلسه روز یكشنبه كمیسیون آموزش اطلاع داد.

میرحمایت میرزاده در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت بررسی های كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، اظهار داشت: از روز گذشته هیاتی از كمیسیون آموزش جهت بررسی محل حادثه و بازدید و عیادت دانشجویان زخمی اعزام شدند. این هیات امروز هم در حال بررسی ابعاد مبحث در محل حادثه است.

وی اضافه كرد: مقرر است روز یكشنبه گزارش هیات اعزامی در كمیسیون آموزش با حضور مسئولان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، امروز بامداد هم محمدرضا عارف، فاطمه سعیدی و محسن علیجانی به بیمارستان امام خمینی (ره) رفته و جویای حال مصدومان شدند.

روز گذشته هم حبیب الله دهمرده، رییس كمیته آموزش عالی كمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت بررسی های كمیته اعزامی كمیسیون آموزش به محل حادثه واژگونی اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات، اظهار داشته بود: ما در حال بررسی ابعاد مبحث هستیم. با نزدیكان و همراهان مصدومان صحبت كرده ایم و جهت بررسی به محل حادثه هم خواهیم رفت. جزئیات بیشتر را در ایام آینده متعاقبا گزارش خواهیم داد.