آخر رایزنی های حقوقی ایران و چین در تهران با امضای صورتجلسه نشست

به گزارش بهمن بعد از دو روز رایزنی های حقوقی میان مدیران كل حقوقی وزارتخانه های خارجه ایران و چین، این گفتگوها امروز با امضای صورتجلسه نشست و توافق طرفین برای استمرار منظم این رایزنی ها و انجام دور بعدی گفت و گوها در سال آینده در چین به آخر رسید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در جریان این رایزنی ها طرفین مسائل مختلف حقوقی بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و ضمن تاكید بر مواضع حقوقی مشترك دو كشور در مورد مسائل بین المللی و تقویت نگاه و رویكرد كشورهای در حال توسعه در این مسیر، هم چنین در مورد پاره ای موضوعات همچون شناسایی و گسترش همكاری های دو و چندجانبه حقوقی در حوزه های مختلف، بررسی راهكارهای حقوقی مقابله با تحریم های یكجانبه، زمینه های همكاری های بین المللی در مقابله با جرائم سایبری، تقویت همكاری های حقوقی در قالب ایده كمربند-جاده و تبادل تجربیات ملی حقوقی رایزنی كردند.

بر طبق این گزارش، در جریان این سفر، مدیركل حقوقی وزارت امور خارجه چین هم چنین با معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه، معاون وزیر دادگستری و مدیركل دفتر سرمایه گذاری های خارجی وزارت اقتصاد و دارایی ملاقات كرد.