ابو وارث مورد كنكاش قرار داد؛ سرنوشت نیروهای آمریكایی كه از سوریه خارج می شوند

بهمن: سخنگوی جنبش النجباء ضمن درخواست از كردها برای تحویل سلاح خود به دمشق و بیزاری جستن از آمریكایی ها به سرنوشت نظامیان آمریكایی كه از سوریه خارج می شوند، پرداخت.
به گزارش بهمن به نقل از النهرین، ابو وارث الموسوی سخنگوی جنبش النجباء امروز از نیروهای سورریه دموكراتیك(قسد) خواست كه سلاح خودرا به دولت سوریه بدهند و از آمریكایی ها بیزاری بجویند.وی اضافه كرد: خروج نیروهای آمریكایی و فرانسوی به مثابه پیروزی برای محور مقاومت و شكست برای واشنگتن در سوریه است. آمریكایی ها هنگامی كه از سوریه بدون به دست آوردن چیزی با وجود خطر محور مقاومت بر اسرائیل خارج می شوند باید از سرنوشت این نیروها و اینكه به كجا می روند بپرسیم. آنها به كجا می روند آیا به واشنگتن باز می گردند یا در كشورهای عربی و آفریقایی به نیروهای آمریكایی می پیوندند یا داخل عراق مستقر می شوند؟ابو وارث الموسوی بیان كرد: نزدیك به ۱۶۴ هزار تروریست از تابعیت های مختلف در پایگاه التنف با حمایت و پشتیبانی مالی آمریكایی ها هستند. باید از سرنوشت آنها بپرسیم آیا واشنگتن آنها را به افغانستان یا سیناء اعزام می كند یا آمریكا طرحهای دیگری دارد و آنها را در نیروهای امنیتی بحرین برای سركوب ملت بحرین وارد می كند؟سخنگوی جنبش النجباء اشاره كرد: آمریكا از نیروهای قسد(سوریه دموكراتیك) دست كشید تا آنها را وارد نبرد شدید با گروههای تروریستی شده و نابود شوند و این سپس قطع كمك های مالی، اطلاعاتی و نظامی از آنها بود. سپس دست نیروهای تركیه را باز گذاشت تا باقیمانده آنها را نابود كند. تجربه قسد مشابه تجربه مسعود بارزانی است كه آمریكایی ها هنگام همه پرسی جدایی وی را تنها گذاشتند.ابو وارث الموسوی از نیروهای قسد خواست كه از آمریكایی ها تبرئه جسته و به آغوش دولت سوریه بازگردند و تجهیزات نظامی خودرا برای دفاع از سوریه و حركت به سمت آزادسازی ادلب از لوث تروریستها تحویل دهند.