۱۲۰ میلیارد تومان طلب شهرداری تهران از دولت وصول شد

به گزارش بهمن خزانه دار شورای شهر تهران از وصول ۱۲۰ میلیارد تومان طلب شهرداری تهران از دستگاه های دولتی اطلاع داد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سید حسن رسولی با بیان اینكه شهرداری تهران موفق شد در ۱۱ آذرماه جاری از محل هشت مورد طلب خود از دستگاه های دولتی به مبلغ ۱۲۰میلیارد تومان با استفاده از حسابرسی سازمان حسابرسی سند تسویه خزانه دریافت كند، اظهار داشت: باآنكه این مبلغ در قیاس با ۱۵هزار میلیارد تومانی طلب مورد ادعای محمدباقر قالیباف – شهردار اسبق تهران – از دولت (به فرض صحت) ناچیز است اما شروع امیدواركننده ای است.

بنا براعلام روابط عمومی شورای شهر تهران، وی اظهاركرد: از اهتمام و تلاش نگین تاجی – سرپرست حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری – و همكارانشان و اكرمی – خزانه دار كل كشور – به نیابت از شهروندان سپاسگزاری می كنم. امیدوارم تا استیفای كامل حقوق شهرداری این فرایند تداوم داشته باشد.