سفیران ۳ كشور اروپایی: حامی عراق در مقابل تاثیرات تحریم های آمریكا ضد ایران هستیم

به گزارش بهمن سفیران سه كشور اروپایی در دیدار با نخست وزیر عراق از حمایت كشورهای متبوع خود از بغداد در مقابل تاثیرات تحریم های واشنگتن ضد ایران خبر دادند.
به گزارش بهمن به نقل از السومریه، دفتر رسانه ای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق از دیدار سفیران انگلیس، فرانسه و آلمان با وی در بغداد اطلاع داد. سفیران سه كشور اروپایی در دیدار با نخست وزیر عراق از حمایت كشورهای متبوع خود از بغداد در مقابل تاثیرات تحریم های واشنگتن ضد ایران خبر دادند. در بیانیه دفتر عبدالمهدی آمده است: در این دیدار تقویت روابط میان عراق و این كشورها و اوضاع سیاسی و حمایت عراق در مرحله آتی و هم اوضاع منطقه مورد رایزنی قرار گرفت. سفیران سه كشور اروپایی از رووند سیاسی عراق ابراز خرسندی كردند. بر طبق این گزارش؛ این سفیران از پابیندی كامل كشورهای متبوع خود در پشتیبانی از عراق در مرحله آتی خبر دادند و اعلام نمودند كه كشورهایشان به توافق هسته ای با ایران پایبند هستند و از عراق در این زمینه درباره تاثیرات تحریم های واشنگتن ضد ایران حمایت خواهند كرد. در بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است كه سفیران انگلیس، فرانسه و آلمان اعلام نمودند كه كشورهایشان به عراق بعنوان یك قدرت راهبردی و اقتصادی مهم در منطقه می نگرند. عبدالمهدی هم در این دیدار بر اهتمام عراق به روابط با سه كشور مذكور و تقویت آن تصریح كرد و اظهار داشت: عراق در راه صحیح؛ بخصوص بعد از پیروزی بر داعش كه كل دنیا را تهدید می كرد، حركت می كند.