نمادهای دستگاه های دولتی ساماندهی می شوند

بهمن: شورای بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكیل شد.
به گزارش بهمن به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر طبق آیین نامه بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت مصوب هیات وزیران و ابلاغ آن، شورای بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور ساماندهی نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی تشكیل شد.
بر طبق این آیین نامه، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس شورا)، نمایندگان وزارت كشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نماینده سازمان اسناد كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نماینده سازمان ثبت اسناد املاك كشور و دو نفر صاحبنظر در رابطه با سوژه نشانه ها و نمادها عضو این شورا هستند.
این شورا برمبنای آیین نامه وظیفه بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای پیشنهادی دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و تصمیم گیری درباره اختلافات مربوط به تشابه نشانه ها و نمادهای دستگاههای دولتی و وابسته به دولت را برعهده دارد.
طبق ماده ۶ این آیین نامه از زمان لازم الاجرا شدن آیین نامه، نشانه ها و نمادهای جدید دستگاههای دولتی و وابسته به دولت سپس تصویب شورا قابل استفاده می باشد.
برمبنای تبصره ۲ ماده آیین نامه بالاترین مقام اجرایی دستگاه دولتی یا وابسته به دولت كه پیشنهاد بررسی نشانه و نماد دستگاه را به شورا نمایش كرده است، در جلسات شورا حضور می یابد.
دبیرخانه شورای بررسی و تأیید نشانه ها و نمادهای دستگاههای دولتی و وابسته به دولت در معاونت امور هنری تشكیل شده و تا كنون دو جلسه شورا برگزار شده است.
در دومین جلسه شورا نشان پیشنهادی مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری برای این مركز با حضور حسام الدین آشنا؛ مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رییس مركز و اعضای شورا، بررسی و تصویب گردید.