رئیس دیوان محاسبات خبر داد بازگشت ۱۴ و نیم هزار میلیارد تومان به حساب بیت المال

بهمن: رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: سرجمع انضباط اقتصادی و برگشت پول به بیت المال در دو پارسال ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش بهمن به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر در جمع خبرنگاران با اشاره به گفت وگوی تلویزیونی دیشب رئیس مجلس، درباره عملكرد این دیوان گفت: نتیجه عملكرد ما در دوره دهم مجلس حدود ۲۷۰۰ پرونده است كه در بخش حسابرسی دیوان برای دستگاه های دولتی تشكیل شده و به دادسرای دیوان باز رفته است.
وی درباره پرونده هایی كه در طول دو سال منجر به رأی قطعی شده است اضافه كرد: تابحال فرایند بیشتر از هزار پرونده به اختتام رسیده است.
عادل آذر اشاره كرد: از لحاظ رقم و عددی سرجمع انضباط اقتصادی و برگشت پول به حساب های بیت المال ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۴ میلیارد دلار در طول دو سال مجلس دهم بوده است كه معتقدم سبب شد تا اختلافات دستگاه های دولتی حل شود و به تعبیری به حساب های بیت المال بازگردانده شده است.