پلیس ایتالیا داعشی مظنون به حمله شیمیایی را بازداشت كرد

بهمن: پلیس ایتالیا اعلام نمود یك عنصر داعشی را بازداشت كرده است كه قصد داشت سیستم آب شُرب یكی از شهرهای این كشور را با استفاده از مواد شیمیائی مسموم كند.
به گزارش بهمن به نقل از روزنامه La Stampa، پلیس ایتالیا امروز چهارشنبه اعلام نمود كه مظنونی را بازداشت كرده است كه قصد داشت به حمله ای شیمیائی در این كشور مبادرت نماید.بر اساس اعلام این رسانه، پلیس ایتالیا اعلام نمود كه مدت ها مظنون به حمله مذكور را تحت تعقیب قرار داده و امروز موفق به بازداشت وی شده است.مطابق با بیان پلیس، وی كه ۳۸ سال دارد، با گروهك تكفیری تروریستی داعش در ارتباط بوده است.پلیس اعلام نمود كه وی قصد داشت سیستم آب شُرب یكی از شهرهای این كشور را با استفاده از مواد شیمیائی مسموم كند.