سفیر لیتوانی اتحادیه اروپا به دنبال راهكار برای گسترش سطح روابط خود با ایران است

بهمن: سفیر آكردیته لیتوانی در ایران درباره تحریم های آمریكا اظهار داشت: اتحادیه اروپا مشغول تهیه اقداماتی است تا اثر تحریم ها را كم كند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، بروزگا در جمع خبرنگاران افزود: تحریم ها بدون شك بر سطح روابط تاثیر می گذارد اما ما هم كشور مستقلی هستیم و در چارچوب اتحادیه تلاش می گردد تا برای مقابله با این تحریم ها اقداماتی صورت گیرد.

وی درباره گسترش سطح روابط دیپلماتیك دو كشور اظهار داشت: به خاطر كمبود منابع نمی توانیم سفارت در ایران داشته باشیم. هم اكنون آقای كریمی سفیر افتخاری لیتوانی در ایران هستند.

وی افزود: در عین حال دفتر همكاری ما در سفارت اسپانیا هست كه برای گرفتن ویزا به ایرانیان خدمات می دهد همینطور در آنكارا هم دفتری داریم كه می توانند از آن طریق اقدام نمایند.

سفیر آكردیته ایران در لیتوانی هم در فنلاند حضور دارد.