برگزاری بیستمین سالگرد درگذشت داریوش فروهر و همسرش

بهمن: مراسم گرامی داشت بیستمین سالگرد درگذشت داریوش فروهر و همسرش پروانه اسكندری با حضور جمعی از نزدیكان خانواده فروهر برگزار گردید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این مراسم كه ساعت ۱۵ تا ۱۷ عصر امروز (پنجشنبه – ۱ آذر ۹۷) در منزل شخصی داریوش فروهر در خیابان قائدی (هدایت) تهران برگزار شد، حاضران در سكوت یاد و خاطره آن دو مرحوم را گرامی داشتند.
در نهایت این مراسم با هم خوانی سرود «ای ایران» توسط پرستو فروهر فرزند داریوش فروهر و پروانه اسكندری و جمعیت حاضر در این مراسم به پایان رسید.

داریوش فروهر دبیركل حزب ملت ایران و وزیر كار دولت مهدی سوداگر بود كه در اول آذر ۱۳۷۷ به همراه همسرش پروانه اسكندری در جریان قتل های زنجیره ای در منزل شخصی شان كشته شدند.