اتریش دستور عدم بازداشت مظنون به جاسوسی برای روسیه را صادر كرد

بهمن: دادگاه سالزبرگ در اتریش دستور عدم بازداشت مظنون به جاسوسی برای روسیه را صادر كرد.
به گزارش بهمن به نقل از APA، دادگاه ایالتی سالزبرگ در اتریش امروز سه شنبه دستور عدم بازداشت مظنون به جاسوسی برای روسیه را صادر كرد.در حكم صادره از جانب این دادگاه آمده است كه نمی توان نظامی بازنشسته اتریشی مظنون به جاسوسی برای روسیه را در بازداشت نگه داشت.این درحالیست كه به دنبال بالاگرفتن تنش ها میان دو كشور در مورد بازداشت یك مظنون به جاسوسی برای مسكو، روسیه و اتریش نمایندگان دیپلماتیك طرف یكدیگر در مسكو و وین را احضار كرده در این خصوص رایزنی هائی میان وزرای خارجه دو كشور هم به انجام رسیده بود.