یك عضو كمیسیون كشاورزی: قیمت های غیرواقعی نتیجه عدم بازرسی های صحیح بازار است

بهمن: نماینده مردم شازند در مجلس قیمت های غیرواقعی بازار را نتیجه عدم بازرسی های صحیح بازار دانست و اظهار داشت: این قیمت ها بزرگترین ضربه را به اقتصاد كشور زده و باعث التهاب در بازار می گردد.
علی ابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: گرانی و تورم نتیجه كاهش ارزش پول ملی است كه بر تمامی مولفه ها، حتی تولیدات داخلی اثرگذار است و همواره قیمت ها تابع میزان عرضه و تقاضا در بازار هستند.
وی به ناكارآمد بودن سازوكارهای نظارتی در كشور اشاره نمود و اظهار داشت: اینگونه نیست كه بتوان همه را به صورت الكترونیك كنترل و مدیریت كرد بلكه باید با سازوكار مناسب نظارتی و انجام بازرسی های دقیق و لازم مانع از تشدید تورم در زمان كاهش ارزش پول ملی شد.
این عضو هیات رییسه كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان كرد: باید به گونه ای برنامه ریزی كرد كه قیمت ها متعادل و واقعی باشد و از عرضه قیمت هایی كه با واقعیت بازار همخوانی ندارد، اجتناب شود.
وی واقعی شدن قیمت ها را باعث افزایش درآمد دولت و مانع از هدر رفت منابع مالی در كشور دانست و اضافه كرد: پذیرش قیمت های واقعی از پیدایش بخش اعظمی از رانت ها و سوء استفاده ها جلوگیری خواهد نمود و بدین منظور باید درآمد مردم را افزایش داده و قدرت خرید را با اعطای كارت های اعتباری افزایش داد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی هدر ندادن سرمایه های كشور را از دیگر ثمرات واقعی شدن قیمت ها دانست و با تاكید بر اینكه می توان اقشار كم درآمد را با استفاده از كارت های اعتباری و بن كارت حمایت كرد، اضافه كرد: اگر درآمد افزایش پیدا نكند نمی توانیم قیمت محصولات را پایین نگه داریم.
وی از دولت خواست كه اجازه ندهد مردم زیر بار گرانی و فشارهای اقتصادی بوجود آمده در جامعه، زندگی كنند.