نقوی حسینی: دیوار تحریم های ضد حقوق بشری فروخواهد ریخت

بهمن: یك عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تحریم های جدید آمریكا را اقدامی وحشیانه و ضد حقوق بشر دانست و در عین حال اظهار داشت: آمریكایی ها دچار استیصال و درماندگی شدند كه چنین اقدامات وحشیانه در تحریم ایران را مرتكب شدند. البته این شرایط پایدار نخواهد ماند.
سید حسین نقوی حسینی در گفت وگو با ایسنا، در واكنش به دور دوم تحریم های آمریكا، اظهار نمود: برخلاف ادعای مقامات آمریكایی همچون ترامپ در خصوص این كه تحریم ها ارتباطی با مردم ایران ندارد، اغلب محور تحریم ها برخلاف حقوق اولیه مردم ایران بوده و محدودیت ها، مشكلات و فشار مستقیما متوجه مردم می گردد.

این عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه كرد: باآنكه مستقیما دارو در فهرست تحریم ها قرار ندارد اما تحریم ها به نحوی تنظیم شده كه دستیابی به دارو را برای مردم ایران سخت می كند. همینطور در حوزه حمل و نقل هوایی و سایر موارد در رابطه با حمل و نقل هم تحریم هایی اعمال شده است حال این كه هواپیما وسیله ای جنگی و نظامی نیست و كاربرد نظامی ندارد و تنها مردم از آن استفاده می نمایند، بنابراین برخلاف ادعای مقامات آمریكایی اغلب محورهای تحریمی مستقیما حقوق شهروندی و حقوق اولیه مردم را زیرپا می گذارد.

وی در عین حال اظهار داشت: آمریكا در اثر استیصال، درماندگی و دریوزگی دست به این اقدامات وحشیانه در تحریم های ایران زده است و به هر وسیله ای تمسك جسته كه این شرایط پایدار نخواهد ماند و خیلی طول نخواهد كشید كه دیوار تحریم ها فرو خواهد ریخت.

این عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در انتها اظهار داشت: ما باید در چنین شرایطی از تمامی ظرفیت های مراجع بین الملل همچون سازمان ملل، شورای امنیت و شورای حقوق بشر مبحث را پیگیری كرده چون بحث دستیابی مردم به حقوق اولیه شان مطرح است.