محمد علی الحوثی: دروغ بودن ادعای آمریكا درباره یمن

بهمن: رئیس كمیته عالی انقلاب یمن تشدید تجاوزات ائتلاف سعودی اماراتی در ساحل غربی را دلیلی برای دروغ بودن اظهارات آمریكا در خصوص درخواست برای توقف فوری جنگ دانست.
به گزارش بهمن به نقل از العالم، محمد علی الحوثی رئیس كمیته عالی انقلاب یمن اظهار داشت ارتكاب جنایات ضد غیرنظامیان در ساحل غربی از جانب متجاوزان با هدف مانع تراشی در برابر هرگونه مذاكرات برای توقف تجاوزات و برقراری صلح صورت می گیرد.وی آمریكا و كشورهای همپیمان آنرا مسئول كامل ارتكاب جنایات رژیم سعودی و رژیم امارات و مزدورانشان در یمن دانست.رئیس كمیته عالی انقلاب یمن در عین حال از ملت یمن درخواست نمود همچنان با توكل به خداوند به ایستادگی و مقابله با تجاوز سعودی آمریكایی ادامه دهند.