رحیمی: تبعات ناشی از تحریم های آمریكا برپایه رای دیوان لاهه قابل پیگیری می باشد

بهمن: رییس كمیته بین الملل كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با استناد به رای اخیر دیوان لاهه تصریح كرد: ما می توانیم با استناد به رای دیوان لاهه یك شكواییه در مورد تبعات تحریم های آمریكا در دیوان لاهه مطرح نماییم و مطمئنا رای دیوان به نفع ما خواهد بود.
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با ایسنا، در جایگاه تحلیل این ادعای آمریكا در خصوص این كه تحریم های یك جانبه صرفا دولت ایران را تحت فشار قرار می دهد، اظهار نمود: سه نوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی ضد جمهوری اسلامی ایران و ضد مردم ایران اجرا شده است. یكی از آنها تحریم های آمریكا و اروپا تحت عنوان تحریم های غربی بود كه عموما در دهه های ۶۰ و ۷۰ خودش را نشان داد.

وی اضافه كرد: یكی دیگر از این تحریم ها، تحریم های سازمان ملل متحد بود. در دهه ۸۰ هجری شمسی ضد ایران اعمال شد و تحریم دیگر تحریم های یك جانبه آمریكا است كه طی این ۴۰ ساله ضد كشور ما اعمال شده است.

رییس كمیته بین الملل كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی عنوان كرد: آمریكایی ها در روابط خود با دیگران سه ابزار مهم دارند. آنها با كمك این ابزار تلاش دارند طرف مقابل را به زانو درآورند و كشوری كه مخالف آنها است تحت فشار قرار داده شود. حمله نظامی، تولید مشكلات اقتصادی و فشارهای اقتصادی و یا تولید نارضایتی در داخل و فروپاشی اجتماعی و تحركات داخلی ابزارهای آمریكا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان خود است. آمریكایی ها احساس می كنند حربه نظامی آنها در مقابل ایران در خاورمیانه هیچ فایده و كاربردی ندارد. آنها تحریم های سازمان ملل و تحریم های فراگیر را از دست داده اند و تنها حربه آنها این است كه تحریم های یك جانبه خویش را اعمال كنند تا یك تنش و ناآرامی در داخل كشور تولید كنند.

رحیمی معتقد است: آمریكایی ها برخلاف ادعایی كه دارند هدف اصلی شان مردم است. آنها می خواهند به مردم فشار بیاورند. قصد دارند مردم را به خیابان ها بیاورند و با هزینه خود مردم در سیاست های ایران تغییراتی تولید كنند و نظام را تحت فشار قرار دهند. آمریكایی ها در این مسیر بر روی بعد روانی مبحث خیلی حساب باز كردند. آنها می دانند اقتصاد ایران درون زا است و متكی به آمریكا نیست. از طرفی متحدان آمریكا هم حاضر به همكاری با آنها نیستند كه موفق شوند فشار اقتصادی را به آن میزان بالا برند كه ایران به زانو درآید. پس باید گفت آمریكایی ها بر بعد روانی این موارد تلاش زیادی خواهند كرد.

رییس كمیته بین الملل كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: تبلیغات آنها بر همین مبنا است تا بر مردم فشار وارد كنند و مردم را در مقابل نظام قرار دهند. این دروغ آشكاری است كه آمریكایی ها می گویند هدف این تحریم ها دولت ایران است. این در شرایطی است كه دولت ایران هیچ گاه در این ۴۰ سال از تحریم ها صدمه اساسی ندیده است. اگر صدمه دیده بود دامنه قدرت آن اكنون تا یمن، لبنان، عراق و سوریه گسترانیده نشده بود و آمریكایی ها در موضع ضعف در خاورمیانه قرار نداشتند. این تحریم هایی كه آمریكا در پیش گرفته به هیچ نتیجه ای برای آنها ختم نخواهد شد.

وی اظهار نمود: اكنون صدای شكستن پایه های قدرت آمریكا در خاورمیانه به گوش می رسد و مقاومت ایران، مدیریت داخلی، اجماع بین قوا و اجماع بین مردم و حاكمیت می تواند میخ آخر را به تابوت آمریكا در خاورمیانه بزند. نه تنها ما بلكه كشورهای خاورمیانه هم از سلطه آمریكا رهایی پیدا می كنند. آمریكا دیگر در جایگاهی نیست كه مانند سال های پس از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه حكمفرمایی كند، حكومت تعیین كند و بر سر دولت ها و ملت ها حكومت كند.

رحیمی اظهار نمود: ایران هزینه سنگینی ظرف این ۴۰ سال داده تا به این نقطه برسد. ایران ۲۴۰ هزار شهید داده و میلیاردها دلار خسارت اقتصادی را پرداخت كرده كه بتواند به این نقطه برسد و آمریكایی ها را در خاورمیانه به زانو درآورد و استقلال جایگاه خودش را تثبیت كند. این یك جایگاه فوق العاده با ارزش است.

رییس كمیته بین الملل كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: ما باید در مقابل این تحریم های یك جانبه با اتحاد و انسجام اداره اوضاع كشور را به دست بگیریم و نشان دهیم كه حربه آنها هیچ فایده ای ندارد. آنها در این مقطع تاریخی جز شكست چیزی را كسب نخواهند كرد.

وی در مورد این كه آیا ایران می تواند با استفاده از مراجع حقوقی بین المللی با استناد به خسارات ناشی از تحریم ها دعاوی را ضد آمریكا مطرح كنند تبیین كرد: رای دیوان لاهه به نفع ما صادر شد. در آن رای بیان شد هرگونه تحریمی كه به مردم آسیبی وارد كند باید تحت پیگرد قرار گیرد. ما می توانیم از این رای در ایران به نحو احسن استفاده نماییم و یك شكواییه برپایه تحریم های جدید بعنوان یك صدمه به ملت به تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن در دیوان لاهه مطرح نماییم. مطمئنا رای صادره به نفع ما خواهد بود و می توانیم به یك پیروزی دیپلماتیك جدید ضد آمریكا دست پیدا نماییم.

رحیمی در انتها خاطرنشان كرد: آمریكایی ها در ضعیف ترین موضع خود ظرف ۴۰ سال قبل در مقابل جمهوری اسلامی ایران هستند. جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران هم در قوی ترین موضع خود ظرف ۴۰ سال قبل مقابل آمریكا هستند. معتقد هستم رسیدن به آن نقطه كه آمریكایی ها اعلام كنند از شكست دادن ایرانیان در خاورمیانه ناتوان ماندند نزدیك است. ما به یك اجماع و هماهنگی نیاز داریم تا از این مقطع تاریخی به صورت مطلوب گذر نماییم تا به جهان ثابت شود همانگونه كه فعالیت اتمی ما مساله ای نداشت ما در مقابل آمریكا هم مواضع به حقی داریم و می توانیم استقلال خویش را حفظ نماییم.