وزارت امور خارجه در واكنش به اعمال مجدد تحریم های آمریكا: اعمال مجدد تحریم ها یك سقوط اخلاقی و سیاسی بزرگ برای رژیم حاكم بر آمریكاست

بهمن: وزارت امور خارجه كشورمان در مورد اعمال مجدد تحریم های آمریكا اطلاعیه ای صادر كرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا در این بیانیه آمده است:
رژیم ترامپ در ادامه قانون شكنی ها و قلدرمآبی های آشكار خود روز گذشته آخر دوره به اصطلاح تنفس شش ماهه برای اجرایی شدن كامل تحریم هایی كه این رژیم در روز هشتم ماه می با خروج غیرقانونی از برجام باردیگر ضد كشورمان وضع كرده بود را اظهار داشت. این اقدام باآنكه به لحاظ عینی و عملی نسبت به دوره شش ماهه اخیر تبعات منفی اندكی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت، اما برای رژیم حاكم بر آمریكا یك سقوط اخلاقی و سیاسی بزرگ به حساب می آید. این مبادرت به تنهایی نقض برجام، نقض قطعنامه شورای امنیت، نقض دستور دیوان بین المللی دادگستری، تقابل با اراده صریح اكثریت قریب به اتفاق كشورهای جهان و بی توجهی به اصول انسانی، حقوقی و اخلاقی است.
همچنین این اقدام بار دیگر به همه اعضای جامعه جهانی بخصوص به كشورهای «متحد» و «شریك» آمریكا نشان داد كه این دولت نه فقط وقعی به قواعد و هنجارهای بین المللی نمی نهد بلكه سایر كشورهای قانونمند را به علت پایبندی به تعهدات و قواعد بین المللی مجازت می كند و این شامل كشورهای دوست و متحد آمریكا هم می گردد. كشورهایی كه از قضا لبه تیز تحریم های اخیر متوجه شركت ها و بانك های آنها است. آمریكا همینطور نشان داد كه حتی یك دولت بزرگ و قدرتمند به لحاظ نظامی و اقتصادی، می تواند فاقد استقلال سیاسی باشد و در طراحی و اجرای سیاست خارجی خود نقش مجری خواسته های برخی رژیم های خارجی را ایفا كند.
معلوم نیست در عالم سیاست داخلی آمریكا چه می گذرد كه دولتمردان این كشور هیچ یك از تجربیات نادرست اسلاف خویش را نمی آموزند و گویی هر رییس جمهور این كشور خود بایستی تمام سیاست های غلط قبلی را دوباره تكرار كند تا به همان نتایج نامطلوب برسد و ناكارآمدی رویكردهای غلط را به چشم خود تجربه كند. وزیر امور خارجه رژیم ترامپ در سخنان خود در روز جمعه از عبارت «حداكثر فشار» بر ایران سخن گفت و در عین ابراز شادمانی چندباره از تاثیرگذاری این فشارها بر اقتصاد ایران و بر زندگی مردم ایران، با غیرحرفه ای ترین و كودكانه ترین عبارت ها كوشش كرد این فشار حداكثری را متوجه مردم ایران نداند.
ایشان ظاهرا غافل است كه روسای جمهور قبلی آمریكا هم هر كدام به نوبه خود سیاست فشار بر ایران و بر مردم صبور و مقاوم ایران را دنبال كرده بودند، آن هم با درجاتی به مراتب فراتر از آنچه وی «حداكثر فشار» نام نهاده است. گذشتگان آقای ترامپ در چهاردهه اخیر از هیچ فشار و رفتار غیرانسانی در قبال ایران و ایرانی ها دریغ نكرده اند كه اكنون ابزار فشار بیشتری برای آقای ترامپ و اطرافیانش باقی مانده باشد. از حمله مستقیم نظامی به هواپیمای مسافری و سكوهای نفتی ایران گرفته تا حمایت كامل از پست ترین دشمنان ایران همچون صدام حسین، منافقین و سایر گروه های تروریستی، تجزیه طلب و نژادپرست، از تحریم های به اصطلاح «فلج كننده» تا ترور دانشمندان هسته ای همه و همه در كارنامه روسای جمهور مختلف آمریكا به چشم می خورد. این فشارها و دشمنی ها تا امروز باآنكه باعث وارد آمدن رنج بسیار بر مردم بی گناه، كودكان، بیماران و اقشار صدمه پذیر ایران شده است، اما نتوانسته حتی ذره ای در اراده این مردم برای تداوم مسیر استقلال و ایستادگی در برابر فشار اجنبی خلل تولید كند.
جمهوری اسلامی ایران ضمن محكوم كردن اعمال غیرقانونی تحریم های آمریكا، از بیانیه مشترك خانم موگرینی، وزرای خارجه و وزرای خزانه داری سه كشور اروپایی و هم بیانیه ها و مواضع دولت های روسیه و چین در قبال اقدام غیرقانونی آمریكا و تعهد آنها به حفظ كانالهای مالی با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز كشورمان استقبال كرده و آنرا گامی صحیح در مسیری درست می داند. پیشرفت های حاصله در زمینه اجرایی كردن تعهدات سیاسی این كشورها برای تامین منافع اقتصادی ایران مورد توجه جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بدون تردید تداوم حیات برجام در گروی عملیاتی شدن و موفقیت این تدابیر می باشد. امروز ایران بعنوان یك بازیگر قدرتمند و مسئولیت پذیر در عرصه منطقه ای و بین المللی در تعامل و همكاری با سایر دولت های معتقد به چندجانبه گرایی، با تاكید بر اصل احترام متقابل، به دنبال آینده ای بهتر برای مردم ایران، منطقه غرب آسیا و جهان در كلیت آن است.
قویا اطمینان دارد كه جمهوری اسلامی ایران با همكاری كشورهای دوست می تواند با تاكید بر ظرفیت های داخلی و توان بین المللی خویش این چالش را هم با خرد و تدبیر پشت سر بگذارد و اجازه ندهد رژیم ترامپ كه سیاست خارجی آمریكا را از هرگونه اصول تهی كرده است به اهداف نامشروع خود نایل آید.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر توجه همگان را به خطراتی كه این رژیم قانون گریز برای انسانیت، آینده نسل های بشر و زیست انسانی بر روی كره زمین به همراه آورده است جلب كرده و اعتقاد دارد بایستی دولتهای متعهد و مسئولیت پذیر در جهان همكاری در جهت مهار تهدیدهای این رژیم را در دستوركار خویش قرار دهند.