آخرین آمار صدور ویزا برای زائران ایرانی و افغانستانی اربعین حسینی

بهمن: رییس اداره گذرنامه و روادید وزارت خارجه اعلام نمود: بیشتر از دو میلیون روادید برای زائران اربعین حسینی صادر گردیده است.
مجتبی كریمی در گفت وگو با ایسنا با بیان این خبر اظهار داشت: همینطور بیشتر از ۵۳ هزار روادید برای اتباع افغانستانی مقیم ایران برای سفر به عراق برای شركت در راهپیمایی اربعین حسینی صادر گردیده است و امروز هم همچنان روند صدور ویزا ادامه دارد.

وی با بیان این كه ویزاهای صادر شده دوماه اعتبار دارند، اظهار نمود: برپایه روادید صادر شده زائران می توانند یك ماه در عراق بمانند.