واگذاری منصب جدید به محمد بن سلمان

بهمن: كابینه عربستان امروز منصب جدیدی به پست های ولیعهد این كشور اضافه كرد.
به گزارش بهمن به نقل از اسپوتنیك، كابینه عربستان امروز از انحلال شورای دفاع شهری و تولید شورای مخاطرات ملی اطلاع داد. بر مبنای تصمیم كابینه سعودی، محمد بن سلمان ریاست شورای جدید را برعهده خواهد داشت. طبق تصمیم جدید، شورای مخاطرات ملی، وظایف محوله به شورای دفاع شهری عربستان را برعهده خواهد نمود. این در شرایطی است كه ریاض به جهت قتل جمال خاشقجی با وضع بغرنجی روبرو است.