یك رسانه ترك مدعی شد تخلیه ساختمان سفارت ایران در آنكارا به دنبال تهدید به بمب گذاری

بهمن: رسانه های تركیه ازدریافت یك پیام تهدید به حمله انتحاری در سفارت ایران در آنكارا از جانب پلیس تركیه خبر دادند.
به گزارش بهمن به نقل از دیلی صباح، نیروهای امنیتی تركیه پیامی در خصوص یك حمله انتحاری به ساختمان سفارت ایران در آنكارا دریافت كرده اند كه به دنبال آن خیابانی كه ساختمان سفارت ایران در تركیه در آن واقع شده، بسته شده و اقدامات امنیتی شدیدی در محل حكم فرما است.
گفته می گردد پلیس تركیه سفیر ایران را از ساختمان سفارت خارج و سفارت را تخلیه كرده است.
این خبر در حالی انتشار یافته كه خبرگزاری اسپوتنیك مدعی شده كه بمب گذار انتحاری در داخل سفارت ایران در آنكارا حضور دارد.