حمایت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از تصویب كنوانسیونCFTدر مجلس

بهمن: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور اطلاعیه ای با تقدیر از اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب CFTT تصویب این كنوانسیون را گامی مهم در جهت تقویت منافع ملی دانست.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، متن بیانیه به شرح زیر است:
از سال ۲۰۰۹ كه جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه های سیاسی اما با بهانه های فنی در صدر لیست كشورهای غیرهمكار و كشورهای تأمین كننده مالی تروریسم قرار گرفت، ایران مشمول اقدامات مقابله ای شد، اقداماتی كه آثار سنگینی برای نظام مالی و بانكی ما به همراه داشت. بعد از آن به سفارش شورای امنیت ملی كشور در سال ۸۹ وزارت اقتصاد و دولت مكلف شدند با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت های ایران را تشریح كنند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم نمایند.
اما بعد از این قرار داد، مخالفان دولت آنرا مستمسكی برای حمله به دولت قرار دادند و بهانه این حملات را به زعم خود منافع ملی قلمداد كردند، بدون آنكه نسبت به اصل و مفاد و پیشینه آن آگاهی بخشی لازم را انجام دهند و بدون توجه به نظر كارشناسان امر و پاسخ دولت در این ارتباط بی امان حمله كردند.
به صورت قطع الحاق به FATF نه تنها تهدیدی برای منافع ملی ایران نبود، بلكه با عنایت به كشورهای متعددی كه به آن ملحق شده بودند، زمینه اعتماد افزایی بیشتر كشورها را برای مبادلات مالی و تجاری هم فراهم می كرد.به خصوص كه ایران هم از تروریسم در امان نبوده و بویژه در حمله تروریستی اهواز جمعی از هموطنانمان به شهادت رسیدند.
الحاق ایران به كنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) یا CFT؛ هم ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی ضد پول شویی بود.
اقدام نمایندگان مجلس دهم در تصویب این كنوانسیون، گامی مؤثر در جهت اعتماد سازی، شفافیت و اثبات حقانیت ایران برای مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی است.
این كنوانسیون نه تنها تهدیدی برای كشور نیست، بلكه از یك سو آثار مثبت آن در جامعه بین المللی باعث تقویت منافع ملی ایران خواهد و از جانب دیگر در بهبود فضای اقتصاد كشور تأثیرات قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی كه به رغم همه فشارها وتهدیدها این كنوانسیون را به تصویب رساندند، امیدوار است تا در موعد مقرر مراحل تایید این الحاقیه به انجام برسد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مخالفین این كنوانسیون هم سفارش می كند در شرایطی كه دولت جمهوری اسلامی ایران توانسته است گام های بلندی در جامعه جهانی در جهت تقویت منافع ملی بردارد، رواداری پیشه كنند و اجازه دهند دستگاه دیپلماسی كشور با داشتن دست بالا در تعامل با جامعه جهانی، بیشتر از پیش در جهت تقویت منافع ملی كشور و دفاع از حقوق مردم ایران با موفقیت های بیشتری همراه باشد.