دهقانی: حضور رییس جمهور در سازمان ملل فرصتی برای اتمام در برجام است

بهمن: نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاكید بر ضرورت حضور رییس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: رییس جمهور از این فرصت برای اتمام حجت در برابر جامعه جهانی درباره برجام و اخطار نسبت به زیادی خواهی های آمریكا استفاده نماید.
كمال دهقانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار نمود: حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل فرصت بسیار مغتنمی برای ایران است تا بتوان دیدگاه ها را بیان نمود. آن هم در شرایطی كه وضعیت ایران نسبت به پیش از برجام متفاوت شده است. پیش از برجام قطعنامه های شورای امنیت ضد ما صادر گردیده است و به تعبیری اجماع بین المللی وجود داشت.

وی افزود: آن زمان آمریكا با بهره از شورای امنیت سازمان ملل و تولید اجماع جهانی برای تصویب انواع قطعنامه ها ضد كشورمان آن هم به بهانه های واهی ذیل فصل هفتم سازمان ملل قرار داد و شورای امنیت از همه كشورها خواست كه قطعنامه ها را اجرا كنند. پس از برجام و با رفتارهای عقلایی ایران دیگر آمریكا نتوانست از ابزار شورای امنیت برای تولید اجماع جهانی ضد ایران سود ببرد و از این بابت خلع سلاح شد.

نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: پس از آن آمریكا از همه حیثیت خود مایع گذاشت و با خروج از برجام كار مغایر قانون انجام داد. نتیجه آن لطمه به حیثیت آمریكا بود به صورتی كه هم اكنون آمریكا در میان خیلی از كشورهای دنیا در انزوا قرار دارد. مشخصا مجموعه اتحادیه اروپا از مواضع ترامپ نسبت به تعهدنامه های مختلف بخصوص برجام ناراضی است كه ایران باید از این فرصت استفاده نماید.

دهقانی توضیح داد: رییس جمهور در سازمان ملل باید ضمن عرضه ی منطق ایران در مواجه با وضعیت منطقه بین الملل و ارتباط با شورای امنیت سازمان ملل منطق غلط آمریكا را برای دنیا تبیین كند به خصوص این كه مواضع دوگانه ای در موضوعاتی همچون مبارزه با تروریسم و حقوق بشر اتخاذ می كند.

وی افزود: رییس جمهور باید سیاست خارجی ایران مبتنی بر سه اصل عزت، حكمت و مصلحت را تبیین كرده و مواضعی منطقی و عاقلانه ای در سطح بین الملل را به تصویر بكشد. از آن طرف حضور رییس جمهور فرصتی برای دیدار با روسای كشورهای همسایه، منطقه و كشورهای اثرگذار در دنیا برای بیان دیدگاه ها و مواضع مان است.

نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: رییس جمهور باید از این فرصت برای افزایش فشار جهانی بر آمریكا و همینطور ارتقاء روابط تجاری و اقتصادی دوجانبه با كشورهای مستقلی همچون هند، برزیل، چین و روسیه و بخصوص كشورهای همسایه استفاده نماید.

دهقانی در جمع بندی تصریح كرد: حضور رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل برای اتمام حجت ایران در برابر جامعه جهانی نسبت به برجام است. این كه ما در برجام دنبال منافع مان بودیم و آمریكا به دنبال زیاده خواهی است.