عبدالله عبدالله: زیر سوال بردن پیمان امنیتی كابل-واشنگتن به خاطر منافع شخصی است

بهمن: رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان اظهار داشت كه زیر سوال بردن پیمان امنیتی افغانستان و آمریكا، به خاطر منافع شخصی است.
به گزارش بهمن به نقل از افق، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان امروز در نشست شورای وزیران این كشور اظهار داشت كه مطرح كردن مسئله پیمان امنیتی با آمریكا و زیر سوال بردن آن به خاطر منافع شخصی است. وی ادامه داد: زیر سوال بردن تفاهم نامه ای كه لویه جرگه و مردم افغانستان آن را تایید نموده اند، به خاطر اهداف و منافع شخصی، هیچ كمكی به وضعیت امنیتی و بهبود آن نمی نماید. عبدالله تصریح كرد كه مردم افغانستان ۴ دهه جنگ و نا امنی را پشت سر گذاشته و در هر مرحله گروه های تروریستی با نام های مختلف در این كشور فعالیت نموده اند. وی افزود كه دشمنان افغانستان همیشه بهانه می آورند كه نیروهای خارجی در این كشور حضور دارند و به همین خاطر است كه دست از جنگ بر نمی دارند، اما قبل از اینكه نیروهای خارجی وارد افغانستان شوند، القاعده دراین كشور حضور داشت و تهدیدی برای جهان بود. رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان تصریح كرد كه بحث زیر سوال بردن تفاهم نامه امنیتی افغانستان- آمریكا، هیچ كمكی به ثبات افغانستان نمی كند و خواست مردم هم نیست. عبدالله در این نشست همینطور اظهار داشت كه بستن كمیسیون انتخابات هیچ كمكی به شفافیت انتخابات نمی كند و باید به آن رسیدگی شود. وی افزود كه همه خواستار برگزاری انتخابات شفاف هستند و در مورد خواسته های احزاب سیاسی هم اقداماتی صورت گرفته و اگر موضوعی باقی مانده باشد، آن هم قابل بحث است. این گفته ها درحالی مطرح می گردد كه مجلس نمایندگان افغانستان اخیرا با اكثریت آرا خواهان بازبینی پیمان امنیتی افغانستان با آمریكا شد و این پیمان را برای وضعیت امنیتی این كشور بی تاثیر خواند.